Ett flexibelt kartritningsföretag med rötter i orienteringsrörelsen. Skapare av Sverigekartan på kartor.gokartor.se. Ritar främst skolkartor, orienteringskartor och andra fritidskartor samt levererar grundmaterial i olika färdighetsstadier för orienteringskartor baserat på laserkartan och annan kartdata. Specialiserad i effektivisering av kartframställning med hjälp av datoriserade hjälpmedel och GIS-data.

info@gokartor.seFacebook messenger