Ett flexibelt kartritningsföretag med rötter i orienteringsrörelsen. Ritar främst skolkartor, orienteringskartor och andra fritidskartor. Specialiserad i effektivisering av kartframställning med hjälp av datoriserade hjälpmedel och GIS-data.

info@gokartor.se