integration av Gokartors kartlager i ledningssystem

Kartlager för räddningstjänst, blåljusverksamhet och eftersök

Sveriges mest detaljerade kartlager integrerat i ert ledningssystem

Kartlagren som GoKartor tillhandahåller är idag Sveriges mest detaljerade kartor. Speciellt när det gäller skog och natur. Något som lett att flera aktörer i Sverige inom räddningstjänst, eftersök och liknande verksamheter vill använda kartorna då de erbjuder oöverträffad detaljnivå. Genom att använda dessa kartor skaffar man sig bästa förutsättningar att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Den verkliga styrkan i kartorna från Gokartor kan sammanfattas i tre bitar

  • detaljgraden i kartan
  • mängden kartdata i samma karttjänst
  • kostnadsnivån

Dessa delar gör att GoKartor kan erbjuda en unik karttjänst som uppskattas framförallt när man som räddningstjänst behöver agera utanför stad och samhälle och vill ha detaljerad information om stigar och naturens beskaffenhet.

 

Öppen data

Kartorna är byggda med öppen kartdata som bas. Detta gör att vi kan hålla en kostnadsnivå som är helt annorlunda mot etablerade aktörer som ofta byggt sin karta enbart på köpt  data från Lantmäteriet.

GoKartors kartlager använder förutom Lantmäteriets öppna data, även andra öppna datakällor, vilket ger en unik kartbild med rikare mängd kartdata, utan kostnader för licenser.

Databehandling av laserdata / LIDAR

Det mest detaljerade kartlagret använder unik kartinformation för höjdkurvor, branter, täthet i skog mm som tagits fram genom att behandla data från laserscannignen av Sverige. Vilket möjliggör i princip en detaljnivå som motsvarar orienteringskartor, fast för större delen av Sverige på ett samlat ställe.

 

Snabb och responsivt kartlager

Kartlagren består av färdiggenererade bild-tiles och laddar väldigt snabbt då de inte genereras on the fly vid hämtning.

Sveriges bäst samlade data för stigar och vägar

GoKartor har en unik täckning av  vägar och stigar i Sverige genom att data från flertalet olika datakällor har sammanfogats och även egen genererad stigdata är tillförd på vissa områden . Datakällorna jämförs och dedupliceras, och en gemensam bättre databas har på så sätt tagits fram.

Kartlagren från GoKartor kan integreras i ArcGis och andra ledningssystem exempelvis via WMTS-tjänster.

01 Laserkartan

Det mest detaljerade kartlagret

Laserkartan använder sig av höjd och vegetationsinformation baserat på analyser av laserscanning av Sveriges yta via LIDAR. Väldigt detaljerad information fås fram över höjdkurvor, brantpartier, tät vegetation i skogen och öppen mark. Det är vad vi kallar på nivån av en orienteringskarta, fast med täckning över större delarna av Sveriges yta.

Väldigt användbart när man behöver planera eller genomföra räddningsaktioner i skogsterräng och behöver den bästa kartinformationen som finns att tillgå.

 

02 Terrängkartan 

Ett mer överskådligt kartlager

I lagret Terrängkartan från GoKartor använder vi en enklare höjdmodell för höjdkurvor från Lantmäteriets produkt Top50 – vilken tidigare kallades terrängkartan. Den blir då mer lättläst om man inte behöver ha den högsta detaljnivån på höjdkurvor, branter och skogens täthet.

Detta kartlager har samma grund för stigar, vägar och annan kartdata som lagret Laserkartan. Dock har de olika cykler för uppdatering så de kan vid ett givet tillfälle ha vissa skillnader då ny kartdata kommit in i ett lager men snart är på väg in i det andra. 

 

03 Namnlager

Geografiska namn

Karttjänsten innehåller även ett lager med geografiska namn. Den tillhandahålls även som ett av de lager man har tillgång till. Denna data är tagen direkt från Lantmäteriet Topo50 så om ni redan har tillgång till namn i era andra kartlager så är detta inget unikt. Men den finns för användning om om det gagnar er.

 

04 Unika lager för er

Saknar ni ett kartlager?

Har ni tillgång till annan kartdata som ni vill ha integrerat i karttjänsten?

Vill ni ha tillgång till markfuktighetskartan som är framtagen av SLU som kartlager?

Med den process vi har för att ta fram kartor går det relativt enkelt att göra varianter på vår grundkarta berikad med annan kartdata, alternativt ta fram unika kartlager för er. Kontakta oss så pratar vi mer om vad som kan göras.

 

Titta på kartlagren live

Kartlagren finns att titta på som webbtjänst via https://kartor.gokartor.se

Där kan ni se hur de ser ut och jämföra de olika kartlagren. Denna tjänst är riktad mot privatpersoner och är inte tillgänglig för operativt arbete för företag eller myndigheter. Men den tjänar som en vy mot vad ni kan använda in i era verktyg.

Integrationen mot era system

Det vanligaste sättet att integrera våra kartlager idag är via en WMTS-tjänst. Kartan tillhandahålls i georeferering Sweref 99 TM / EPSG 3006 – standarden för svenska kartsystem.

Vi har också byggt unika integrationer för några företag, så det går att lösa på andra sätt än WMTS också.

Har er verksamhet behov av att ha full kontroll över karttjänsten och sköta hosting själva, exempelvis av säkerhetsskäl – då går det att hitta lösningar för det också. Enklast är såklart att vi bokar ett möte och diskuterar lösningar för det.

Kontakta oss för vidare diskussion

Har ni frågor om tekniska förutsättningar, licensmodeller, kostnader eller något annat så är ni välkomna att kontakta oss antingen via mail och telefon, eller att vi sätter upp ett snabbt möte för att ha en öppen dialog. Kontakta isåfall VD Stefan Kinell direkt på något av sätten som listas nedanför.

Stefan Kinell

Stefan Kinell

Grundare och VD

Stefan är en passionerad kartnerd som innan han startade Gokartor AB i arbetslivet jobbat med navigationssystem, uppkopplade bilar, marknadsföring, laddning av bilar, företagsstrategier och produktägarskap. En intraprenör som startat flera avdelningar och som till slut bröt sig fri från bilindustrin och startade Gokartor AB när det kom fler och fler företag som efterfrågade hans tjänster kring kartor och geodata.

Utbildad elektroingenjör och ekonom, på fritiden orienterare. En bra kombination för att kunna bygga ett kunskapsföretag kring geodata och kartor – för att kunna hjälpa er att med dessa hjälpmedel bli effektivare.

 

Kontakta Stefan på något av sätten nedan:

Mail: stefan@gokartor.se

Facebook messenger: gokartor

Telefon: +46 733 33 20 57