Version 2.5 – 2023-11-27

LASERKARTAN VERSION 2.5

Gokartors laserkarta över Sverige har släppts i version 2.5 Denna version introducerar flera nya funktioner på kartan som förenklar användandet. Bland annat möjligheter att se var på kartan man är, och att söka efter platser. Ett nytt kartlager för skyddad natur introduceras också.

Laserkartan på https://kartor.gokartor.se förmodligen Sveriges mest detaljerade karta

Detta är nytt i Version 2.5

Sveriges mest detaljerade kartan har blivit ännu bättre. För att kunna implementera många av de funktioner som efterfrågats har vi byggt om karttjänsten från grunden. Det är nu lättare att lägga till funktioner som utnyttjar positionering på kartan. Exempelvis har vi nu lagt till:

Visa var du är på kartan

Sökfunktion för ortsnamn och platser

Avståndsmätning i kartan

Möjlighet att öppna den plats man tittar på i andra karttjänster.

Ett nytt kartlager som visar Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden. 

Mer detaljer om funktionerna beskrivs nedan. Men först en kort introduktionsfilm om du vill se hur de fungerar.

Snabb genomgång av de nya funktionerna på https://kartor.gokartor.se

Possitionering på kartan

I och med version 2.5 kan man nu ser på kartan var man befinner sig. Till vänster bland ikonerna finns det en pilsymbol som man klickar på för att säta på funktionen.

Dels kan man använda det för att lättare hitta var på kartan man är när man vill studera kartan hemma vid datorn. Dels kan det vara användbart när man via mobilen vill använda karttjänsten när man är ute i naturen.

För att det ska fungera måste man gett sin webbrowser tillåtelse att använda possitionering. Vissa telefoner har även en funktion där man behöver sätta på exakt possitionering, om man vill få en bra possitioinsangivelse. 

Söka ortsnamn och platser

Med hjälp av Open Streetmaps namndatabas har vi lagt in en sökfunktion på kartan. Man kan där skriva in namn på bland annat orter och platser och få hjälp att hitta dem på kartan.

Söktjänsten är lite känslig med att man stavar rätt och skriver hela namn. Så prova er fram med hur ni söker på bästa sätt. Får man många träffar så går det inte att skrolla ner bland resultaten, då får man försöka begränsa mer i det man söker efter.

Då namnen som är utskrivna på kartan är från Lantmäteriets namndatabas så kan de skilja sig från de man får i sökfunktionen. 

 

Mäta avstånd på kartan

Man kan nu även mäta avstånd enklare på kartan. Klicka på ikonen till höger med start och stopp pilen och sedan på kartan. Man kan lägga in flera punkter om man vill mäta annat än raka vägen mellan två punkter.

Funktionen är inte tänkt som en fullfjädrad banläggningsfunktion utan mer som ett enkelt sätt att direkt i kartan få hjälp att uppskatta avstånd.

Högerklick i kartan för att öppna andra karttjänster

Kartor är kul! Det finns andra kartor än vår karttjänst som är bättre på andra saker. Därför har vi lagt in en funktion där man kan öppna den punkt man klickar på i andra kartor. Idag finns det länkar till Google, Lantmäteriets Min Karta och flygfoto, Open Streetmap och Stravas Heatmap. 

Skyddad natur som eget kartlager

Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och djurskydd finns nu tillgängligt som ett eget kartlager i karttjänsten. Det är släckt som standard så man får aktivera det för att se det. 

 

En längre video med genomgång av alla nya funktioner finns i denna video.

Detta var nytt i Version 2

Släppt 2023-02-01

Sveriges mest detaljerade kartan har blivit ännu bättre. Sedan första områdena släpptes 2019/2020 där Göteborg och västkusten var första området har första fokuset varit på att expandera täckningen över Sverige. Nu har nästa steg i utvecklingen släppts när hela kartan gjorts om och stort fokus legat på att förbättra planbilden på kartan.

Nya datakällor är introducerade för väg- och stignätet. Nya metoder har använts för att kunna berika väg- och stignät, kraftledningar, byggnader med mera med flera olika datakällor utan att de visas dubbelt i kartan.

Fortfarande baserat på öppen kartdata – vilket möjliggör en mycket kostnadseffektiv framtagning av en så här detaljerad karta över en stor yta.

Vill du läsa mer om karttjänsten som sådan så finns det en sida som beskriver den produkten.

Väg- och stignät kraftigt uppdaterat

Med ny bas för vägnätet har det blivit mycket mer korrekt över hela landet. Grunddatan är sedan berikad med vägar från andra datakällor. Stignätet har genomgått samma uppgradering. En ny grunddata, berikad med andra datakällor och på flera områden manuellt kontrollerad och berikad, exempelvis i Stockholms skärgård som fått en unik behandling och översyn.

Många av de dubletter av vägar och stigar som fans i version 1 är nu borttagna då datan behandlats för deduplicering.

Byggnader

I grunden samma trick som med vägar och stigar. Flera olika datakällor har använts; Open Streetmap, Lantmäteriet, svenska städers öppna data som Helsingborg, Göteborg och Gävle, Microsofts bildigenkänning som plockat ut byggnader. Mest tillförlitliga datakälla har använts som bas, och de andra har fått berika. Vilket resulterat i väldigt mycket bättre täckning av byggnaderna på kartan i denna version än tidigare.

Avverkningar

Anmälda avverkningar till Skogsvårdsstyrelsen har använts för att kunna visa upp var nya hyggen finns. Vilket framförallt hjälpt upp de skogsområden där laserskanningen gjorts för flera år sedan.  

Diken

SLUs projekt med att med hjälp av maskininlärning hitta diken över hela Sverige med hjälp av laserdata har använts. Vilket resulterat i att i princip en helt ny mängd kartdata introducerats på kartan. Väldigt användbart både för skogsbruk, orienterare och andra som använder kartorna.

Brantytor

Algoritmerna om hur branter plockas ut från laserdatan har förbättrats framförallt för stora brantytor. De är fortfarande vektoriserade vilket gör dem smidiga att arbeta med i kartfiler, men visar tydligare var det kan finnas brantytor som täcker många höjdkurvor.

Adderande av många nya planbildsobjekt

Genom att smartare använda befintlig öppen kartdata har exempelvis parkeringsplatser/hårdlagda ytor, golfbanor, bryggor, kraftledningar, idrottsplatser med mera blivit mer synliga på kartan. 

Tomtmark

Datan för bostadsområden och tomter är omarbetad. Fortfarande en av de svårare datamängderna att få korrekt med bara öppen data. Men i version 2 har det både tillkommit nya områden och även tagits bort en del ytor som exempelvis flerbostadsområden i städer.

Norrlinjer över hela kartan

I de två mest inzoomade lägen visas nu norrlinjer som pekar mot det magnetiska norr. 300 meter mellan linjerna. Kartan i sig använder Sweref 99 TM som georeferering, vilket gör att norrlinjerna har olika mycket lutning beroende på var i Sverige man befinner sig. Norr är alltså inte exakt rakt upp på kartbilden som syns online.

Användandet av kartan

Hur kartan kan användas har förenklats i och med version 2. För företag, men också för privatpersoner och idrottsklubbar, har en WMTS-tjänst introducerats. Med hjälp av denna kan man använda våra onlinekartor som ett kartlager i sin egen kartapplikation. Hur man går tillväga för att använda dessa tjänster, och andra, för företag beskrivs på en separat sida.

En förenklad modell för licens för användning av kartan för idrotts- eller friluftsföreningar introduceras. Mer information om hur det fungerar finns på en egen sida.

Crowdfunding bland privatpersoner introduceras för att skapa utrymme för att utveckla nya och förbättra befintliga funktioner på kartan. Läs mer om det här.