licensinformation

För företag, myndigheter eller liknande som vill använda kartan – läs på under sidan om tjänster för företag och kontakta mig för att diskutera lämplighet och licensmodeller. Det är inte fritt att använda kartan i kommersiellt eller myndighetssyfte utan tillåtelse. Inte ens bara lite. Vänligen respektera detta.

Kartorna på http://kartor.gokartor.se/ är fria att använda för individer och grupper. Dock uppmuntrar vi användare att supporta kartans utveckling genom crowdfunding, vilket är en förutsättning för att kartorna skall fortsätta kunna hållas fria.

Det är inte tillåtet för privatpersoner, klubbar eller professionella kartritare att använda kartan som grundmaterial för att rita egna kartor. För detta krävs tillstånd och licens.

För klubbar och organisationer som vill använda kartan i sin verksamhet, ex som underlag för träningar, för att förbereda sig för tävlingar, för att planera framtida kartprojekt, bygga vidare på dem eller använda dem för exempelvis Hitta Ut, Naturpasset eller liknande – kontakta mig på info@gokartor.se för att prata om hur man lämpligast gör det och licensavgifter för det beroende på sammarbetsformer. Mer information om licensmodeller för klubbar finns på separat sida.

Om karta återges digitalt eller tryckt format skall alltid information om ursprung vara med, inklusive licensmodellen.

Kontakta mig Stefan Kinell lättast via info@gokartor.se eller Facebook Messenger till Gokartor